Assisterad befruktning

Finskans hedelmöityshoito motsvaras av assisterad befruktning på svenska. Det innebär hjälp för fruktsam kvinna att bli gravid eller hjälp vid ofrivillig barnlöshet.

Infertilitetsbehandling
syftar till att göra en ofruktsam kvinna fruktsam.

Använd inte sammansättningar med "vård" i det här sammanhanget.