Besvär – valitus

Finskans valitus motsvaras av termen besvär. Grundformen är alltid flertal. Använd inte formen "ett besvär" eller "besväret" i den juridiska betydelsen.

 

Exempel:

  • Domstolen har inte prövat besvären.

 

Valitus hylättiin/hyväksyttiin motsvaras av besvären förkastades/godkändes på svenska.

I stället för det svårhanterliga besvär kan man med fördel använda överklagande i stället. Överklagande böjs ett överklagande, flera överklaganden: Ett överklagande från en privatperson har fördröjt bygget ...


Verbet överklaga i bemärkelsen anföra besvär rekommenderas i första hand.

Skriv:

  • Invånarna har överklagat försäljningen (inte: "lagt in ett besvär mot försäljningen").
  • Förvaltningsdomstolen avslog/förkastade besvären eller avslog överklagandet (inte: "avslog besväret").

 

Undvik också formuleringen "besvära sig" i den här betydelsen.

 

Läs mera i Reuters ruta Besvärliga besvär och Svenskt lagspråk i Finland.

 

Uppdaterat 29.1.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.