Besvär – valitus

Finskans valitus motsvaras av termen besvär. Grundformen är alltid flertal. Använd inte formen "ett besvär" eller "besväret" i den juridiska betydelsen. Valitus hylättiin/hyväksyttiin motsvaras av besvären förkastades/godkändes på svenska.

I stället för det svårhanterliga besvär kan man med fördel använda överklagande i stället. Överklagande böjs ett överklagande, flera överklaganden: Ett överklagande från en privatperson har fördröjt bygget ...

Verbet överklaga i bemärkelsen anföra besvär rekommenderas i första hand.

Skriv:
Invånarna har överklagat försäljningen (inte: "lagt in ett besvär mot försäljningen")
Förvaltningsdomstolen avslog/förkastade besvären eller avslog överklagandet (inte: "avslog besväret")

 

Läs mera i Reuters ruta Besvärliga besvär och Svenskt lagspråk i Finland.

 

Uppdaterat 29.1.2019