Om garanti och säkerhet

En lånegaranti är en säkerhet vid (större) penninglån, som innebär att en offentlig myndighet (till exempel ett land) står som garant; lånegarantin är vanligen en statlig garanti.

Om exempelvis Grekland inte klarar av att betala tillbaka sina lån, och Finland gett Grekland lånegaranti, innebär det att Finland och de andra euroländerna måste betala Greklands skulder.

En säkerhet är, i banksammanhang, bland annat en penningförpliktelse som tryggar återbetalningen av lån. Som synonymer till säkerhet i denna betydelse kan både borgen och garanti användas.

I fallet med Grekland är säkerheten den insats Finland kräver av Grekland för att bevilja lånegaranti. Säkerheten fungerar ungefär som en garantihyra. Om Grekland klarar av att betala tillbaka sitt lån återbetalas säkerhetssumman.

 

Finskans vakuus och takaus kan översättas med dels garanti, dels säkerhet till svenska. Takaus har dessutom betydelsen borgen

 

Källa: Svensk ordbok, Hufvudstadsbladet