Grundtrygghet och motsvarande begrepp

Ordet perusturva används flitigt i finskan och har två huvudbetydelser: vård och omsorg samt grundtrygghet.

I svenskan saknar vi ett övergripande ord för alla de sammanhang där finskans perusturva används. Här måste man som skribent sätta sig in i kontexten så mycket att man kan bedöma vilket ord eller uttryck som är bäst i sammanhanget.

 

Möjliga termer/motsvarigheter på svenska:

grundtrygghet (Svensk ordbok ger definitionen "grundläggande trygghet, spec. om (ett system med) lika hög ersättning (oberoende av inkomst) för alla vid sjukdom m.m.)
grundläggande trygghet
grundläggande trygghetsförmåner
grundskydd
socialt grundskydd
bastrygghet
ekonomisk bastrygghet

basskydd (I det här dokumentet kan man se hur ordet basskydd används: "Bland annat menade kommissionen att socialförsäkringssystemet i större utsträckning borde inriktas mot att erbjuda ett basskydd som garanterar individernas grundläggande försörjningsnivå.")

 

Sosiaalinen perusturva = socialt grundskydd
Globaali perusturva = globalt socialt grundskydd

 

Använd däremot hellre vård och omsorg när det handlar om hälso- och sjukvård och sociala tjänster.

 

Här följer några exempel på hur begreppen används i vår lagstiftning:

1. i ärenden som gäller grundtrygghetssystemet inom arbetslöshetsförsäkringen. Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen 14.5.2010/352 

2. de utgifter enligt denna lag som hör till grundskyddsandelen och som anges i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Sjukförsäkringslagen 21.12.2004/1224

3. Målet med familjevården är att ge den som är i familjevård möjlighet till vård under hemliknande förhållanden och till nära människorelationer samt att främja personens grundtrygghet och sociala relationer. Familjevårdslagen 20.3.2015/263

 

Lästips: Reuters ruta

 

Uppdaterat 2.11.2018