Grundtrygghet och motsvarande begrepp

Ordet perusturva används flitigt i finskan och har två huvudbetydelser: vård och omsorg samt grundtrygghet.

I svenskan saknar vi ett övergripande ord för alla de sammanhang där finskans perusturva används. Här måste man som skribent sätta sig in i kontexten så mycket att man kan bedöma vilket ord eller uttryck som är bäst i sammanhanget.

 

Möjliga termer/motsvarigheter på svenska:

 

  • grundtrygghet (Svensk ordbok ger definitionen "grundläggande trygghet, spec. om (ett system med) lika hög ersättning (oberoende av inkomst) för alla vid sjukdom med mera)
  • grundläggande trygghet
  • grundläggande trygghetsförmåner
  • grundskydd
  • socialt grundskydd
  • bastrygghet
  • ekonomisk bastrygghet
  • basskydd (I det här dokumentet kan man se hur ordet basskydd används: "Bland annat menade kommissionen att socialförsäkringssystemet i större utsträckning borde inriktas mot att erbjuda ett basskydd som garanterar individernas grundläggande försörjningsnivå.")
  • Sosiaalinen perusturva = socialt grundskydd
  • Globaali perusturva = globalt socialt grundskydd

 

Använd däremot hellre vård och omsorg när det handlar om hälso- och sjukvård och sociala tjänster.

 

Här följer några exempel på hur begreppen används i vår lagstiftning:

1. i ärenden som gäller grundtrygghetssystemet inom arbetslöshetsförsäkringen. Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen 14.5.2010/352 

2. de utgifter enligt denna lag som hör till grundskyddsandelen och som anges i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Sjukförsäkringslagen 21.12.2004/1224

3. Målet med familjevården är att ge den som är i familjevård möjlighet till vård under hemliknande förhållanden och till nära människorelationer samt att främja personens grundtrygghet och sociala relationer. Familjevårdslagen 20.3.2015/263

 

Lästips: Reuters ruta

 

Uppdaterat 2.11.2018

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.