Målsökande läkemedel

Finskans täsmälääke översätts helst med målsökande läkemedel.

 

Målsökande läkemedel (targeted drugs) är läkemedel som är riktade mot specifika målstrukturer. Exempelvis vid cancerbehandling angriper läkemedlet endast vissa molekyler i cellerna.