Medicinsk lathund

Finska ord och uttryck relaterade till hälso- och sjukvården blir ofta fel översatta till svenska. Det här är en kort lista på ofta återkommande fel.

 

erikoislääkäri – specialist (i något), specialistläkare. Specialläkare används enbart som tjänstebeteckning i Finland. 

erikoissairaanhoito – specialiserad sjukvård, specialistvård. Vi har en lag om specialiserad sjukvård (erikoissairaanhoitolaki). 

hedelmöityshoito (Den finska terminologin vacklar och kommer att ses över.) – assisterad befruktning. Hjälp för fruktsam kvinna att bli gravid eller hjälp vid ofrivillig barnlöshet. fertilitetsbehandling/fruktsamhetsbehandling. Olika behandlingar som syftar till att göra en ofruktsam kvinna fruktsam. 

(INTE "-vård")


hoitava lääkäri behandlande läkare
(INTE "vårdande")

 

hoito – vård, omvårdnad, behandling
Man behandlar sjukdomar men vårdar patienter (jämför engelskans treatment och care). 
Exempel: behandling av diabetes/astma, bra trombosbehandling
(INTE "- vård")


Observera att skillnaden mellan till exempel cancervård och cancerbehandling är att cancervården omfattar vården av cancerpatienten medan cancerbehandlingen är den medicinska behandlingen av sjukdomen. 

keikkalääkäri – stafettläkare, bemanningsläkare

kohonnut verenpaine  högt blodtryck

Använd helst den neutrala termen högt blodtryck. Förhöjt blodtryck antyder att blodtrycket varit normalt och sedan stigit. 

perusterveydenhuolto – primärvård

sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet

(INTE "social- och hälsoministeriet") 


terveydenhuolto – hälso- och sjukvård
I de flesta fall bör båda leden inkluderas. 
Exempel: hälso- och sjukvårdspersonal 


työkyvyttömyyseläke – sjukpension i folkpensionslagen och invalidpension i arbetspensionslagarna. Använd gärna sjukpension som allmänbegrepp. 


työpaikkaterveydenhuolto – företagshälsovårdpersonalhälsovård 
(INTE "arbetshälsovård" eller "arbetsplatshälsovård") 


työterveyshoitaja  företagshälsovårdare 


työterveyslääkäri – företagsläkare, företagshälsovårdsläkare 
(INTE "arbetsläkare" eller "arbetsplatsläkare")

 

työterveyshuolto – företagshälsovård, personalhälsovård

 

vuokralääkäri – hyrläkare, bemanningsläkare


Uppdaterad 17.11.2021
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.