Sockerskatt och tobaksskatt

Det finska värdeladdade ordet haittavero har ingen direkt motsvarighet på svenska.

Det tydligaste är att precisera vilken skatt det gäller: sockerskatt, tobaksskatt och liknande eller skatt på socker, skatt på tobak.

I lagspråk heter den här typen av skatt punktskatt (på finska valmistevero). I äldre lagstiftning kallas den accis.

Om haittavero används om ympäristövero ska termen miljöskatt användas på svenska.