Efterlevandepension

Ordet "änkepension" är en kvarleva från tiden före den reviderade folkpensionslagen från 2007. I dag använder man den mer jämställda termen efterlevandepension. På finska heter det däremot fortfarande leskeneläke.

Termen för den som får efterlevandepension är efterlevande make (på finska leski) i författningstext. Termen behåller e-formen oberoende av om det är fråga om man eller hustru. Om texten uteslutande handlar om hustrun används maka.

I texter som inte hänvisar direkt till lagstiftningen används änka eller änkling.

Källa: Folkpensionslagen, Svenskt lagspråk i Finland 2023, s. 277

Uppdaterad 19.3.2024

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.