Efterlevandepension

Ordet "änkepension" är en kvarleva från tiden före den reviderade folkpensionslagen från 2007. I dag använder man den mer jämställda termen efterlevandepension. På finska heter det däremot fortfarande leskeneläke.

Termen för den som får efterlevandepension är efterlevande make (på finska leski) i författningstext. Termen behåller e-formen oberoende av om det är fråga om man eller hustru. Om texten uteslutande handlar om hustrun används maka.

I texter som inte hänvisar direkt till lagstiftningen används änka eller änkling.

Källa: folkpensionslagen, Svenskt lagspråk i Finland 2017, s. 107f