Lågkonjunktur, ekonomisk depression

Lågkonjunktur står för en djupdykning i den ekonomiska utvecklingen.

Ekonomisk depression används för att beskriva en lågkonjunktur med sjunkande bruttonationalprodukt (bnp) och en mycket svag ekonomisk aktivitet.

Under 1900-talet upplevde vi två ekonomiska depressioner. Den ena inträffade i början av trettiotalet och den andra i början av nittiotalet. Det finska lama står för både depression och lågkonjunktur.

Konjunkturcykelns faser
:
Konjunkturtopp
Högkonjunktur
Avmattning
Nedgång
Konjunktursvacka
Lågkonjunktur, någon gång depression
Återhämtning
Uppsving eller uppgång
Högkonjunktur
Konjunkturtopp