Virusvarianterna alfa, beta, gamma skrivs med gemener

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade nyligen en lista på nya benämningar för virusvarianterna efter grekiska bokstäver. Bakgrunden till detta är att benämningar av typen brittisk variant, sydafrikansk variant och indisk variant kan vara stigmatiserande för de länder där viruset först upptäcktes.

 

Skriv de nya benämningarna med liten bokstav: alfa, beta, gamma; alfavarianten, virusvarianten alfa och så vidare.

 

För tydlighetens skull behöver man åtminstone tillsvidare också använda de tidigare benämningarna parallellt med WHO:s nya benämningar.

 

Skriv till exempel:

  • den variant som först påträffades i Storbritannien, numera kallad alfa
  • virusvarianten beta som först påträffades i Sydafrika
  • gammavarianten är en variant av coronaviruset som först upptäcktes i Brasilien
  • varianterna delta och kappa konstaterades först i Indien

 

Källa: Mediespråksgruppen