Stängda dörrar

Den juridiska termen suljettu käsittely översätts med förhandling inom stängda dörrar eller bakom stängda dörrar.

 

Stängda dörrar och "lyckta dörrar" betyder precis samma sak, men lyckta används inte längre i nyare lagtexter. Använd alltså hellre uttrycket stängda dörrar än "lyckta dörrar".

 

Förhandling inom (bakom) stängda dörrar innebär att domstolsförhandlingen inte är öppen för allmänheten och ingen utomstående får då komma in och lyssna.

 

Källa: Svenskt lagspråk i Finland, TT-språket

Uppdaterad 29.8.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.