Postcovid

Använd benämningen postcovid då någon har kvar symtom efter att ha haft covid-19 eller får andra symtom efter själva covidinfektionen. Ordet är en kortform för postinfektiöst tillstånd efter covid-19.


De här långvariga covidrelaterade symtomen kallas ibland för långtidscovid, men uttrycket är missvisande, eftersom det inte är covid-19 som pågår länge utan symtomen efteråt. Om man behöver benämna en mer långvarig pågående covid 19-infektion kan man tala om långvarig covidinfektion.


Observera skillnaden mellan diagnosbenämningen postcovid och uttrycket postcorona, som används för att beskriva tiden efter coronapandemin.


Källa: Språkrådets språktjänst Frågelådan

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.