Ultraviolett strålning

Ultraviolett strålning förkortas UV-strålning (med versaler). UV-indexet i meteorologernas prognoser är ett mått på hur skadlig solens UV-strålning är. Ju högre värde, desto starkare UV-strålning.