Kemoterapi

Kemoterapi betyder enligt Nationalencyklopedin behandling av infektionssjukdomar eller tumörsjukdomar med kemiskt framställda läkemedel och innefattar alltså också till exempel antibiotikabehandling av bakterieinfektioner.

NE konstaterar i alla fall att kemoterapi i allt större utsträckning har "kommit att bli en term för behandling av tumörsjukdomar med cellhämmande läkemedel". Om det är den typen av behandling som avses, kan man med fördel kalla den för cellgiftsbehandling om man vill undvika ett främmande och för många svårbegripligt ord som kemoterapi.