Uppdaterad arbetsmarknadsordlista

Den finsk-svenska ordlistan med de vanligaste termerna på arbetsmarknaden har uppdaterats med 119 termer som på finska börjar på bokstaven S. Dessutom har bokstäverna A till R kompletterats med drygt 20 nya termer.

 

Ordlistan omfattar för närvarande bokstäverna A–S och nästa komplettering görs 2019.

 

Arbetsmarknadens svenska språknämnd (Fackterm) har sammanställt ordlistan, som finns på Språkinstitutets webbplats.

 

Uppdaterat 8.11.2018