Magnitud

Magnitud är ett mått på en jordbävnings styrka. En allmänspråklig motsvarighet till magnitud är just styrka eller exempelvis storlek och omfång. Skriv alltså: Jordbävningen hade storleken eller styrkan (hellre än magnituden) 8,9 på richterskalan.

Lägg märke till att richter inte kan användas på samma sätt som temperaturenheterna Celsius, Fahrenheit och kelvin.

Det heter alltid: Skalvet mätte 8,9 på richterskalan (inte "8,9 richter").