Magnitud

Magnitud är ett mått på styrkan hos en jord­bävning där skalvet inträffar.

Exempel:

Den kraftiga jordbävningen hade magnituden 8,9.
Ett jordskalv med magnituden 5,2 drabbade ön.

Tidigare användes richterskalan för att ange styrkan på ett jordskalv, men numera mäts skalv vanligen med momentmagnitudskalan (moment magnitude scale). I dag nämns namnet på skalan sällan, utan man talar helt enkelt om till exempel magnituden 5,6.

Uppdaterad 27.1.2021