Cyanobakterier i stället för blågrönalger

Cyanobakterier är den korrekta och etablerade benämningen på det som tidigare har kallats blågröna alger eller blågrönalger (sinilevä på finska). 

 

De här organismerna är mer besläktade med bakterier än alger. Därför är cyanobakterier mera korrekt än de äldre benämningarna blågröna alger och blågrönalger. Att de kallats blågrönalger beror på att organismerna vid massförekomst, så kallade blomningar, ser ut och uppför sig som alger.

 

När vissa alger eller bakterier förökar sig i onormalt stora mängder kallas det för algblomning

 

Finskans pintakukinta ska inte översättas med "ytblomning". Om man inte vill upprepa ordet algblomning kan man tala om ytansamling av alger eller bakterier, att cyanobakterierna blommar, eller att alger eller bakterier samlas vid eller nära vattenytan

 

Eftersom vi tidigare rekommenderat blågröna alger eller blågrönalger i medietexter kan det vara bra att förklara att det handlar om samma sak:

  • Risken för riklig förekomst av cyanobakterier, det som tidigare kallades blågrönalger, är på samma nivå som i fjol.

 

Källor: Rikstermbanken och Havs- och vattenmyndigheten

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.