Cyanobakterier i stället för blågrönalger

Cyanobakterier är den korrekta benämningen på det som kallas blågröna alger eller blågrönalger (sinilevä på finska). 

 

De här organismerna är mer besläktade med bakterier än alger. Därför är cyanobakterier mera korrekt än de äldre benämningarna blågröna alger och blågrönalger. Cyanobakterier behöver inte vara blågröna utan kan också vara röda, svarta eller bruna.

 

När vissa alger eller bakterier förökar sig i onormalt stora mängder kallas det för algblomning

 

Finskans pintakukinta ska inte översättas till “ytblomning”. Om man inte vill upprepa ordet algblomning kan man tala om ytansamling av alger eller bakterier, eller att alger eller bakterier samlas vid eller nära vattenytan

 

Eftersom vi tidigare rekommenderat blågröna alger eller blågrönalger i medietexter kan det vara bra att förklara att det handlar om samma sak:

Risken för riklig förekomst av cyanobakterier, som också kallas blågrönalger, är på samma nivå som i fjol.

 

Källor: Rikstermbanken och Havs- och vattenmyndigheten

 

Uppdaterat 30.6.2020