Suterränghus

Suterräng, även stavat souterräng, förekommer mest i sammansättningar: suterränghus, suterrängvåning, och står för något som byggs eller är byggt delvis under marknivå.

Den svenska termen för finskans rinnerakentaminen är suterrängbyggande. Hos oss är uttrycket i det närmaste obekant i allmänspråket och kräver ett förklarande tillägg.

I stället för suterrängbyggande går det också bra att omskriva och tala om att bygga i sluttning, bygga på mark som sluttar/lutar eller gå in för lösningar i 1 ½ plan. På webben förekommer också att bygga sluttningshus.

Undvik att tala om "terrasshusbyggande".