Konstituera sig

Det finska verbet järjestäytyä kan översättas på olika sätt beroende på det sammanhang där ordet förekommer. I allmänspråket betyder det organisera sig: Motståndarna till den jämlika äktenskapslagen organiserade sig.

Mera specifikt har järjestäytyä däremot betydelsen konstituera sig. Nyvalda styrelser konstituerar sig på ett första möte genom att fördela olika ansvarsområden mellan medlemmarna. Detsamma gäller för riksdagen i början av en valperiod, då man beslutar om val av riksdagsorgan för att kunna fungera: Torsdag 23.4 konstituerar sig riksdagsgrupperna. (Inte "organiserar sig".)

 

Se bland annat Riksdagsordlistan.