Euroobligationer

Använd inte anglicismen "eurobonder" för de planerade gemensamma obligationerna för euroområdet.

 

Den svenska motsvarigheten till engelskans eurobonds är euroobligationer.