Euroobligationer

Använd inte anglicismen "eurobonder" för de planerade gemensamma obligationerna för euroområdet.

 

Den svenska motsvarigheten till engelskans eurobonds är euroobligationer.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.