Vårddirektiv

Vårddirektiv (på finska hoitotahto) är en persons viljeyttringar om hens framtida hälso- och sjukvård samt omsorg.

 

(Bindande) viljeyttring (på finska (sitova) tahdonilmaisu) kan bestå av dels bindande viljeyttringar, dels vårdönskemål. De bindande viljeyttringarna kan gälla till exempel livsuppehållande behandling, vem som har rätt att bestämma om personens vård och omsorg och vem som har rätt att få uppgifter om personen.

 

Vårdönskemål (hoitotoive) kan gälla till exempel personens värderingar och preferenser samt personliga behov.

 

Mediespråkvården har tidigare rekommenderat att ordet "livstestamente" används för hoitotahto, men i och med det aktuella lagförslaget om klienter och patienter inom social- och hälsovården ("asiakas- ja potilaslaki") har denna rekommendation ändrats. Även på finskt håll har det skett förändringar: hoitotahto används flitigare än hoitotestamentti.

 

Källa: Statsrådets svenska språknämnd

 
Uppdaterad 20.6.2018.
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.