Klarspråk och lätt svenska

Det är skillnad mellan klarspråk (selkeä kieli) och lätt svenska (selkokieli).

 

Människor som har lässvårigheter eller är otränade läsare ska få lättläst information eller information på lätt svenska. Det handlar bland annat om personer med funktionsnedsättningar, personer med dyslexi, invandrare, äldre och lässvaga unga.

 

Finska Yle sänder nyheter på lätt finska (selkouutiset) och SVT har nyheter på lätt svenska. Sveriges Radio sänder nyhetsprogrammet Klartext, som berättar nyheter på ett enklare sätt.

 

Klarspråk står för texter som är skrivna på ett språk som är tydligt och begripligt för läsarna, dvs. ett vårdat och enkelt språk med okomplicerad meningsbyggnad och klara samband mellan meningarna.

 

Utgångsläget för medierna är att alla nyheter är på klarspråk. Om målgruppen är personer med någon typ av lässvårigheter handlar det om lättläst eller nyheter på lätt svenska.

 

Källor: Språkinstitutet, LL-Center, Selkokeskus

Uppdaterad 21.8.2018