Mediespråksgruppen i Svenskfinland

 

Den finlandssvenska mediespråksgruppen består av språkexperter och representanter för medierna. Gruppen samlas ett par gånger per år för att diskutera aktuella språkfrågor.

 

Den finlandssvenska Mediespråksgruppen:

 

Anna Maria Gustafsson (ledande språkvårdare på Språkinstitutet, ordförande) 

Maria Vidberg (namnvårdare på Språkinstitutet) 

Minna Levälahti (språkvårdare på KSF Media)

Jennie Storgård (språkvårdare på HSS Media) 

Solveig Arle (språkvårdare på Nyhetsbyrån SPT)

Leni Sundman (språkvårdare på Nyhetsbyrån SPT)

Annika Rautoma (språkstöd på Svenska Yle)

Patrick Holmström (ordförande för Svenska Yles språkgrupp) 

Andy Ödman (producent på Svenska Yle)

Simon Karlsson (producent på Yle Extrem)

Nina Dahlbäck (ansvarig utgivare på VBL, biträdande chefredaktör på HSS Media)

Peter Buchert (reporter på HBL)

Jenny Bäck (reporter på HBL)

Mikael Piippo (journalist på Nyhetsbyrån SPT)

Jonita Siivonen (universitetslektor vid Soc & kom, Helsingfors universitet)

Jonny Smeds (kommunikationsexpert på Finlands Fackförbunds Centralorganisation) 

Eva Orava (translator på Statsrådets kansli)