Hämta

Använd inte verbet hämta (finskans tuoda) i betydelsen "ta med sig", "ha med sig", "medföra".

 

Skriv:

 

  • Ett 2,5 hektar stort familjetrivselcentrum bredvid Åbo slott ska locka de drygt fyra miljoner resenärer som årligen kommer med Sverigefärjorna till Åbo. (Inte: ... som Sverigefärjorna årligen "hämtar" till Åbo.)

 

Att hämta förutsätter en dubbel rörelse; man måste gå någonstans för att kunna hämta något därifrån:

 

  • I dykarbåten fanns flera personer, varav en hade skadat sitt ben och måste hämtas med helikopter.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.