Hämta

Använd inte verbet hämta (fi. tuoda) i betydelsen ta med sig, ha med sig, medföra.

 

Skriv:
– Ett 2,5 hektar stort familjetrivselcentrum bredvid Åbo slott ska locka de drygt fyra miljoner resenärer som årligen kommer med Sverigefärjorna till Åbo. (Inte: ... som Sverigefärjorna årligen "hämtar" till Åbo.)

 

Att hämta förutsätter en dubbel rörelse; man måste gå någonstans för att kunna hämta något därifrån:

– I dykarbåten fanns flera personer, varav en hade skadat sitt ben och måste hämtas med helikopter.