Kunde och skulle kunna

Var uppmärksamma på hur ni använder "kunde".

 

Tre exempel på en felaktig användning av kunde:

  • "Rösträtten kunde sänkas till 17 år"
  • "En arbetsgrupp borde utreda hur man kunde ordna den svenska vården för små specialgrupper."
  • "Rekryteringsbyråer utomlands kunde locka arbetskraft till Finland."

 

Att använda kunde i stället för skulle kunna i fall som de här kan i själva verket leda till missförstånd. Läsaren skulle kunna tolka dem som preteritum, det vill säga som om det som omtalas hade skett. "Rösträtten kunde sänkas till 17 år" uppfattas alltså som att det för en tid sedan var möjligt att sänka rösträtten – till exempel i något annat land. Att en arbetsgrupp borde utreda "hur man kunde ordna den svenska vården" innebär att vården har ordnats – frågan är bara hur det var möjligt.

 

Skriv:

  • Rösträtten skulle kunna sänkas till 17 år
  • En arbetsgrupp borde utreda hur man skulle kunna ordna den svenska vården för små specialgrupper.
  • Rekryteringsbyråer utomlands skulle kunna locka arbetskraft till Finland.

 

Källa: Reuters ruta Kunde och skulle kunna

 

Uppdaterad 2.7.2018.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.