Entréhall

Använd inte aula i betydelsen hall, entrehall, vestibul eller hotellreception. Aula står i svenskan för en större samlingssal eller festsal, ett auditorium i till exempel en skola.

Uppdaterad 20.11.2019