Arbetsdag, arbetstid, skiftarbete

Man kan arbeta dagtid eller kvällstid och vara anställd (på) heltid eller deltid.

 

Ett arbete i skift heter skiftarbete (vuorotyö). Undvik finlandismerna "skiftesarbete" och "turarbete". Skiftarbetaren har ett kontinuerligt eller avbrutet skiftarbete, keskeytyvä vuorotyö.

 

Använd skift, arbetsskift eller arbetspass i stället för finlandismen "arbetstur" (työvuoro). Man kan jobba dubbla skift, skiftet, av skiftet och arbeta i samma skift.

 

Det finns bland annat morgonskift (aamuvuoro), dagskift (päivävuoro), kvällsskift (iltavuoro), nattskift (työvuoro), treskiftsarbete (kolmivuorotyö), kvällsskiftstillägg, tillägg för kvällsskift (iltavuorolisä).

 

Källor: Finlandssvensk ordbok, Reuters ruta, Svensk ordbok.

 

Uppdaterad 25.7.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.