Nynny är finska

Ordet nynny är vardaglig finska och kan översättas på flera olika sätt till svenska, beroende på sammanhang. Stora finsk-svenska ordboken ger följande alternativ till adjektivet nynny: menlös eller mjäkig; velig; slö eller slapp; feg, ynklig, mesig eller våpig; pjoskig, sjåpig eller pjunkig.

Och till substantivet nynny: mähä; (nolla); fegis, ynkrygg, mes eller kruka; (om kvinnor också) våp; morsgris; sjåp.

Även om det kan vara svårt att täcka in alla de betydelser ett ord som det finska nynny har är det oerhört viktigt att använda ett svenskt ord när det finns alternativ. I det här fallet kommer adjektiven mjäkig, mesig och substantivet mes kanske närmast:

 

  • Jag har blivit så mjäkig/mesig att jag inte vill hänga ute på barer på kvällarna längre.
          eller
  • Jag har blivit en sån mes att jag inte vill hänga ute på barer på kvällarna längre.

 

Källa: Stora finsk-svenska ordboken
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.