Förstaklassare

En elev i första klass är en förstaklassare eller en etta (inte "förstaklassist"). På samma vis heter det andraklassare, tredjeklassare, fjärdeklassare och så vidare (eller tvåor, treor, fyror, femmor).

 

Observera också att man börjar i tvåan/i årskurs två (inte "på tvåan") och att man går i en klass (inte "går på en klass"), exempelvis: Han går i sjuan i Lagstads skola. 


Undvik att tala om pulpet om du inte uttryckligen syftar på en skrivmöbel av äldre modell (med lutande skiva). Använd i stället skolbänk

Ordet pennal/penal förekommer inte heller i svenskan. Det heter pennskrin eller pennfodral

I texter som gäller skolfrågor är det bra att skriva ut till exempel årskurs två; åk 2 är mindre lämpligt i löpande text.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.