Förledet över-

Förledet över- är helt korrekt i överbelastad, överförfriskad, överrepresenterad och det i huvudsak finlandssvenska överskuldsatt.

Finskans ylinopeus översätts med köra för fort eller fortkörning. Bilister som kör för fort blir fast för fortkörningUndvik "överhastighet" som är en finlandism. 

Personalen är heller inte "överstor" utan alltför eller onödigt stor. Ord som "överdyr" och "överstark" kan lämpligen omskrivas. Läs mera om det i Reuters ruta.

Ordet överfiske förekommer också men vanligen talar vi om utfiskning, vilket inte riktigt är samma sak.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.