Förleden över-

Förleden över- är helt korrekt i överbelastad, överförfriskad, överrepresenterad och det i huvudsak finlandssvenska överskuldsatt.

Finskans ylinopeus översätts med köra för fort eller fortkörning. Bilister som kör för fort blir fast förfortkörningUndvik "överhastighet" som är en finlandism. 

Personalen är heller inte "överstor" utan alltför eller onödigt stor. Ord som "överdyr" och "överstark" kan lämpligen omskrivas. Läs mera om det i Reuters ruta.

Ordet överfiske förekommer också men vanligen talar vi om utfiskning, vilket inte riktigt är samma sak.