Det var nära ögat

Undvik uttrycket "nära ögat-situation", som är en oriktig direktöversättning av läheltä piti-tilanne. Använd i stället farlig situation, tillbud eller olyckstillbud eller omskriv i stil med en olycka kunde undvikas i sista stund. Tillbud är en oförutsedd, hotande händelse som lätt kunnat utveckla sig till en olycka.

 

Nära ögat används i uttrycket Det var nära ögat. Ursprungligen kommer uttrycket från ett ordspråk som finns i olika varianter, till exempel: "Det var nära ögat, sa han som sköt sig i näsan" eller "De va nära ögat, sa bond, sparka katten i bakändan".

 

Betydelsen är densamma för det var nära, det var nära ögat och de längre ordspråken, det vill säga att det inte var långt ifrån att något (obehagligt) hade inträffat.

 

Källor: Språkbruk 3/2001, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SLS: Ordspråk, Siv Strömquist: Många järn i elden var dåligt förr och Vart är vart på väg?

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.