Ta examen vid en skola

Abiturienterna tar studenten vid ett gymnasium. Då de har fått sina studentbetyg räknas de som studenter, och det gör också de som studerar på tredje stadiet oavsett tidigare utbildning. 

Att bli student innebär oftast att man börjar studera på ett universitet, en högskola eller någon annan skola.


På andra utbildningar tar man examen. Använd inte de finskpåverkade uttrycken att "bli klar från" eller "bli färdig från" en skola. Man tar examen vid en skola.

Ordet dimission kan användas om ceremonin på finländska gymnasier, medan de övergripande orden avslutning och skolavslutning fungerar i hela det svenska språkområdet. 

Slutbetyg eller examensbevis kan man få även på andra utbildningar än gymnasiet.

Ordet laudatur är oböjligt: ett laudatur, flera laudatur. 

En examinand är inte riktigt i mål än, utan håller på att slutföra sina studier och ge prov på sina kunskaper. Men det handlar sällan om examinander i medierna utan om de som tagit examen.

Om vi ser det ur utbildningsanordnarens synvinkel kan vi använda ordet utexaminera

Under avslutningsdagen har många en examensfest. Då det handlar om studenter kan man tala om studentmottagning eller studentfirande, medan examensfest inkluderar alla som tar examen. 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.