Alla möten är inte palavrer

Ordet palaver hör till de svenska ord som har en i stort sett likalydande motsvarighet i finskan, men som inte har riktigt samma betydelse på svenska och på finska. Ordet palaveri i finskan är alltså en så kallad falsk vän, och det gäller att se upp så det inte slentrianmässigt blir palaver i svenskan.

 

I motsats till finskan, där palaveri är förhållandevis neutralt i betydelsen möte, betecknar nämligen palaver bara en viss typ av möte: ett ganska informellt och animerat sådant. Tittar vi i Svensk ordbok definieras palaver så här: omständlig och livlig överläggning där deltagarna ofta talar i munnen på varandra. Om du alltså talar om ett möte i neutrala sammanhang bör du välja ett annat ord än palaver.

 

Rekommendation: Använd palaver enbart i betydelsen bråkig diskussion. Ett neutralt möte kan (förutom möte) kallas sammanträde, sammankomst, träff, diskussion, samtal, överläggning, förhandling, debatt eller något liknande, beroende på sammanhanget.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.