I hög grad och i stor utsträckning

Långt kan användas:

 

  • för att uttrycka avstånd konkret (Det är långt till Rovaniemi)
  • för att uttrycka avstånd överfört (Så här långt har hans insatser inte imponerat, Vårt företag ska så långt som möjligt arbeta för att minska dessa påfrestningar)
  • för att uttrycka tidsavstånd (Långt in i framtiden)
  • i betydelsen mycket (En långt bättre historia).


Långt kan inte användas för att översätta finskans pitkälti. De korrekta svenska motsvarigheterna är i stor utsträckning, i hög grad, i huvudsak, i flera avseenden, i allt väsentligt, i långa stycken, i det stora hela.

Exempel:

 

  • Risken finns att valdeltagandet sjunker. Och det är i stor utsträckning partiernas eget fel.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.