I hög grad och i stor utsträckning

Långt kan användas:
– för att uttrycka avstånd konkret (Det är långt till Rovaniemi)
– för att uttrycka avstånd överfört (Så här långt har hans insatser inte imponerat, Vårt företag ska så långt som möjligt arbeta för att minska dessa påfrestningar)
– för att uttrycka tidsavstånd (Långt in i framtiden)
– i betydelsen mycket (En långt bättre historia).

Långt kan inte användas för att översätta finskans pitkälti.
De korrekta svenska motsvarigheterna är i stor utsträckning, i hög grad, i huvudsak, i flera avseenden, i allt väsentligt, i långa stycken, i det stora hela.

Exempel:
Risken finns att valdeltagandet sjunker. Och det är i stor utsträckning partiernas eget fel.