Lönespridning eller löneintervall

Undvik ordet "gaffel", "lönegaffel" när ni beskriver en spridning. Ordet är kopierat på det finska ordet palkkahaarukka som avser avståndet mellan den högsta och den lägsta lönen eller löneklassen för en löntagare. Bilden bygger på att det är fråga om de löner som ligger så att säga mellan spetsarna på en gaffel.

 

Svenska motsvarigheter är (löne)spridning eller (löne)intervall. Ibland går det också bra att kringgå ordet:

 

  •  ... om behovet är minst 2,7 miljoner euro och eventuellt landar någonstans mellan 3 och 4 miljoner euro (inte landar någonstans "i gaffeln" 3–4 miljoner)

 

Detsamma gäller inlånet "åldersgaffel". De korrekta alternativen är åldersspridning eller åldersintervall.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.