Fast som adjektiv/adverb

Fast används för att uttrycka att något har fästs så att det sitter fast: spänna fast säkerhetsbältet, binda fast båten, hålla den skrikande tösen i ett fast grepp, fågeln hade frusit fast i isen.

I överförd bemärkelse talar man om att vara fast besluten, hålla fast vid sin övertygelse, lita fullt och fast på någon, köra fast i arbete, sitta fast hela dagen, vara fast i kväll, åka fast i tullen.

Använd inte fast i betydelsen sluten, stängd, ihop.

Stäng dörren, inte "sätt fast dörren".
Blunda eller slut ögonen, inte "sätt fast ögonen" eller "ögona fast".
Knäpp jackan, inte "sätt fast jackan".
Slå igen boken, inte "sätt fast boken".

Det heter springa fatt eller hinna fatt någon. Tala inte om att "springa/hinna fast någon".

Källa: Reuters ruta Fast