Fast som adjektiv/adverb

Fast används för att uttrycka att något har fästs så att det sitter fast: spänna fast säkerhetsbältet, binda fast båten, hålla den slingrande ormen i ett fast grepp, fågeln hade frusit fast i isen.

I överförd bemärkelse talar man om att vara fast besluten, hålla fast vid sin övertygelse, lita fullt och fast på någon, köra fast i arbete, sitta fast hela dagen, vara fast i kväll, åka fast i tullen.

Använd inte fast i betydelsen sluten, stängd, ihop.

  • Stäng dörren, inte "sätt fast dörren".
  • Blunda eller slut ögonen, inte "sätt fast ögonen" eller "ögona fast".
  • Knäpp jackan, inte "sätt fast jackan".
  • Slå igen boken, inte "sätt fast boken".


Det heter springa fatt eller hinna fatt någon. Tala inte om att "springa/hinna fast någon".

Källa: Reuters ruta Fast

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.