Besparing eller inbesparing?

Ordet inbesparing är en finlandism i betydelsen minskning av utgifter. Använd ordet besparing när ni skriver om nedskärningar och liknande inskränkningar inom den offentliga ekonomin i samband med budgetbehandlingar.

 

Källor: Finlandssvensk ordbokSpråkbruk och Svensk ordbok

 

Skrivet 8.11.2018