Besparing eller inbesparing?

Ordet inbesparing är en finlandism i betydelsen minskning av utgifter. Använd ordet besparing när ni skriver om nedskärningar och liknande inskränkningar inom den offentliga ekonomin i samband med budgetbehandlingar.

 

Källor: Finlandssvensk ordbokSpråkbruk och Svensk ordbok

 

Skrivet 8.11.2018

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.