Studentrum

Ett rum eller en bostad för en studerande kallas studentrum, studentbostad eller studentkorridor.

Använd inte "cellbostad" eller "boxbostad" (från finskans soluasunto).

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.