Studentrum

Ett rum eller en bostad för en studerande kallas studentrum, studentbostad, studentkorridor eller kollektivbostad.

Undvik att använda "cellbostad" eller "boxbostad" (från fi. soluasunto).