Variera mer – undvik ta i bruk

Uttrycket "ta i bruk" håller på att bli helt dominerande i mediespråket, och vi får läsa att allt från spårvägslinjer till bestämmelser tas i bruk. Orsaken ligger antagligen i att finskans ottaa käyttöön kan användas mer övergripande än den svenska motsvarigheten.

 

Ta i bruk är detsamma som att börja använda. Motsatsen är ta ur bruk eller sluta använda. Beroende på sammanhang kan verb som introducera, införa, lansera, presentera, starta, sätta in, tillåta, övergå till och så vidare komplettera uttrycket ta i bruk.

 

Lagar och bestämmelser införs och kärnkraftverk tas i drift eller ur drift (inte "i eller ur bruk").

 

Undvik också om möjligt substantivet "ibruktagning"; det går att ersätta med något av förslagen ovan.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.