Länge, lång tid

Länge är ett knepigt ord som lätt vandrar in där det inte hör hemma.

Finlandismen "ta länge" är egentligen en sammanblandning av uttrycken ta lång tid, dröja länge, vara länge, räcka länge.

Skriv:

  • Resan till Muonio tar lång tid.
  • Räcker det alltid så här länge att få bilen reparerad?
  • Det lär dröja länge innan vi får träffa Johan igen. 
  • Kul så länge det varar!