Underjordisk parkering

För parkering under jord bör vi skriva underjordisk parkering, parkeringsgarage eller bergrum för parkering. Undvik finlandismen "parkeringsgrotta".


I Sverige talar man om parkeringshus också om det handlar om en "hall" i ett plan. Men om man uttryckligen vill framhålla att det är fråga om en stor hall kan man också tala om parkeringshall.