Underjordisk parkering

För parkering under jord bör vi skriva underjordisk parkering eller parkeringsgarage. Undvik finlandismen "parkeringsgrotta".


I Sverige talar man om parkeringshus också om det handlar om en "hall" i ett plan. Men om man uttryckligen vill framhålla att det är fråga om en stor hall kan man också tala om parkeringshall.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.