Gisslan

Gisslan, eller person/personer som tas till fånga i utpressningssyfte, har n-genus men saknar böjning. Vi talar om att passagerare tas som gisslan, flera personer ur gisslan lyckades fly och gisslan släpptes i morse.

Undvik direktöversättningen "pantfånge" för det finska panttivanki.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.