Psoriasis

Sjukdomen psoriasis uttalas /psori:asis/, med långt i-ljud, i vårdat tal.

 

Använd långt i-ljud i nyhetssammanhang.

 

/Psoria:sis/ med långt a-ljud är ett finlandssvenskt uttal som är gångbart och acceptabelt i mindre formellt tal, men rekommenderas inte i första hand.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.