Multisjuk och multisjuklighet

Använd hellre multisjuk och multisjuklighet i stället för "mångsjuk" (jfr finskans monisairas) för ett tillstånd då en person har två eller flera sjukdomar samtidigt.

Källor: Finsk-svensk ordlista i hälso- och sjukvård