Multisjuk och multisjuklighet

Använd hellre multisjuk och multisjuklighet i stället för "mångsjuk" (jämför finskans monisairas) för ett tillstånd då en person har två eller flera sjukdomar samtidigt.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.