Förhålla sig neutral och ställa sig positiv

De adjektiv som kommer efter förhålla sig och ställa sig böjs efter subjektet i satsen. Det heter alltså De ställer sig positiva till det, trots att det heter He suhtautuvat siihen myönteisesti på finska.

 

  • Staden förhåller sig passiv till problemet. (inte: "förhåller sig passivt")
  • Finland förhåller sig neutralt.
  • Recensenterna förhöll sig negativa till flickboksserier.

 

  • Hon ställer sig kallsinnig till protesterna.
  • De som ställer sig positiva till vindkraft.
  • Partiet ställer sig skeptiskt till valfrihetsmodellen.

Adjektiven passiv, neutral, kallsinnig, positiv och så vidare fungerar som predikativ (predikatsfyllnad) i satsen, det vill säga vi kan jämföra dem med konstruktioner med är: staden är passiv, hon är kallsinnig, de är positiva.

Jämför med konkreta konstruktioner med ställa sig. Man säger till exempel mannen ställde sig raklång på bordet, inte "raklångt".

Källor: Reuters ruta: Ställa sig raklång och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.