Förhålla sig neutral och ställa sig positiv

De adjektiv som kommer efter förhålla sig och ställa sig böjs efter subjektet i satsen. Det heter alltså De ställer sig positiva till det, trots att det heter He suhtautuvat siihen myönteisesti på finska.

 

Staden förhåller sig passiv till problemet. (inte: "förhåller sig passivt")
Finland förhåller sig neutralt.
Recensenterna förhöll sig negativa till flickboksserier.

 

Hon ställer sig kallsinnig till protesterna.
De som ställer sig positiva till vindkraft.
Partiet ställer sig skeptiskt till valfrihetsmodellen.

Adjektiven passiv, neutral, kallsinnig, positiv och så vidare fungerar som predikativ (predikatsfyllnad) i satsen, det vill säga vi kan jämföra dem med konstruktioner med är: staden är passiv, hon är kallsinnig, de är positiva.

Jämför med konkreta konstruktioner med ställa sig. Man säger till exempel mannen ställde sig raklång på bordet, inte "raklångt".

Källor: Reuters ruta: Ställa sig raklång och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien