Tidigt på morgonen och sent på kvällen

Många känner till att ordet "morgonnatten" (på finska aamuyö) är en finlandism. Men också uttrycket "på efternatten" är ovanligt i allmänspråket. Det har dessutom en ålderdomlig klang som inte hör hemma i modernt mediespråk. 

 

Det finns många allmänspråkliga uttryck att använda i stället, till exempel i väderrapporter: 

  • under senare delen av natten
  • under nattimmarna
  • framåt morgonen
  • mot morgonen
  • på morgonsidan 
  • tidigt på morgonen. 

 

Det går också bra att omskriva: 

  • Natten mot söndag inleds med kallt och klart väder, men efterhand ökar molnigheten. 

 

I början av natten (på finska alkuyö) kan också uttryckas som sent på kvällen och framåt natten. Vi avråder från ”förnatten”.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.