Kortformen abi

Som andra tvåstaviga en-ord (till exempel sambo, video, Jopo, bastu, logo) böjs kortformen abi av abiturient så här:

en abi
den här abin
flera abir

de här abirna

 

Formen "abi" är vardaglig. Använd den därför med urskillning och främst i sammanhang där den passar in stilistiskt, i citat exempelvis. Normalordet i finlandssvenskan för en elev i sista klassen i gymnasiet är abiturient.

 

Läs mer om abiturient och dimission och om penkisdagen.