Ska och skulle

Förslag eller önskemål i bisatsen

I en bisats som uttrycker förslag eller önskemål använder vi skulle när predikatet i huvudsatsen också står i förfluten tid.

 

 • Hon föreslog att de skulle komma på fredag.
 • Han ville att hans son också skulle bli en skicklig backhoppare.

 

Om predikatet i huvudsatsen står i närvarande tid använder vi ska i bisatsen.

 

 • Hon föreslår att bastun ska byggas vid stranden.
 • Arbetsgivarna vädjar om att de föreslagna lösningarna ska godkännas.
 • Målet med den nya läroplanen är att eleverna ska integreras i samhället.

 

Ibland kan vi i stället för ska välja presens i bisatsen.

 

 • Miljövännerna önskar att utsläppen i haven minskar.
 • Kommitten föreslår att det byggs en bro över sundet.
 • Enligt ministeriets förslag förbättras Hangövägen så snart som möjligt.

 

Finskans jotta + isi

Finskans jotta + konditionalisformen av verbet översätts till svenska med:

för att + ska eller skulle (kunna) enligt tidsformen i huvudsatsen.
för att kunna eller för att + infinitiv om huvudsats och bisats har samma subjekt.

 

 • Företaget har köpt nya datorer för att arbetet ska bli effektivare.
 • Det nya programmet kräver större minneskapacitet hos datorn för att det ska kunna tas i bruk.
 • De blev tvungna att köpa en större bostad för att alla möbler skulle få plats.

 

Om-satsen

I om-satsen använder vi preteritum (eller konjunktiv) och i huvudsatsen skulle (eller vore, kunde) om det uttryckta villkoret strider mot verkligheten. Finskan har isi-formen både i villkorssatsen och i huvudsatsen.

 

 • Om jag hade mera pengar skulle jag vara en lycklig man.
 • Om vi inte hade haft en ekonomisk depression i början av 1990-talet, skulle vårt sysselsättningsläge nu ha varit bättre (hade vårt sysselsättningsläge nu varit bättre).

 

Om villkoret i om-satsen är tänkbart använder vi presens eller skulle + infinitiv i huvudsatsen.

 

 • Om Janne Ahonen vinner världscupen i backhoppning, blir många finländare glada.
 • Om hon skulle/Skulle hon lyckas bra i testet får hon kanske jobbet.
 • Om riksdagen antar lagen nu, träder den i kraft först vid årsskiftet.

 

Källa: Reuter, Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet, s. 143ff

 

Uppdaterad 7.12.2017

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.