Elever, studerande och studenter

Elever

undervisas inom den grundläggande utbildningen från förskolan till nian.

Eleverna går i en klass och i en årskurs (årskurs 1), inte "på en klass".

De kan kallas ettor eller förstaklassare, tvåor eller andraklassare ... 

 

Studerande

studerar inom utbildningar på andra stadiet, som gymnasiet.

Böjs: en studerande 

         den där studeranden

         flera studerande

         de där studerandena

Abiturienterna tar studenten vid en skola. 

 

Studenter

studerar vid universitet och högskolor.

De kan kallas studenter oavsett om de har tagit studenten eller inte.

 

På ett övergripande plan kan personer som studerar på högre nivå kallas studerande, till exempel heltidsstuderande och vuxenstuderande.

 

Då man har slutfört sina studier till exempel i ekonomi får man sin examen. (Använd inte finlandismen "att bli klar" eller "färdig från en skola".) 


I sammansättningar: studentrabatt och studentbostad, men studiestöd och studielån för (studie)poäng.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.