Penkis och de gamlas dag

Abiturienternas sista skoldag kallas penkis. Det kommer från finskans penkinpainajaiset. Även om det gamla ordet bänkskuddardag förekommer i viss mån, kan penkis gärna användas i medierna.

 

Observera att penkis skrivs med ett k.

 

Låt penkis stå oböjt. Exempel:

  • Hur stort bakslag är det om penkis uteblir i vår?

Dagen efter penkis kallas de gamlas dag och avslutas ofta med de gamlas dans. Undvik "de äldres dag" och "de äldstes dans", eftersom "de äldre" oftast syftar på personer som nått en bit över pensionsåldern, och "äldste" är en äldre benämning på förtroendemän. Ordet "gammeldans" syftar också på traditionell folkdans och kan leda till förvirring.

 

 

Uppdaterat 27.1.2022

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.